“Geen enkele overheid is van nature liberaal. ”
Ludwig von Mises

Belastinghavens: mythen en feiten

Door Dan Mitchell

24 maart 2009

Allerlei misvattingen over belastinghavens weerlegd.
Wie ook dat hij teveel belasting betaalt kan terecht bij de Freemont Group, voor vermogensbescherming en belastingontwijking.
Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl